Wij zijn – zoals je dat formeel zegt – een Christen Gemeente. Als je wilt weten waar we voor staan als kerk of community, dan is het ook goed om te weten wat wij geloven. Uiteindelijk is alles wat we ondernemen gebaseerd op ons geloof. Vanuit dat geloof doen we wat we doen.

Wat wij geloven

Wij geloven in één God, de Schepper die hemel en aarde heeft gemaakt. Deze God bestaat uit drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God is heilig, pure liefde en vol van genade.

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Het geeft ons een duidelijk beeld van God. Verder geeft het ons praktische richtlijnen voor ons dagelijks leven.

Wij geloven dat zonde scheiding heeft gebracht tussen God en ons en Zijn perfecte wil voor ons leven.

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus ons als enige kan verzoenen met God de Vader omdat Hij, die perfect en zonder fout was, in onze plaats aan het kruis is gestorven. Hij is gestorven en opgestaan. En dankzij Zijn opstanding mogen wij leven in Zijn kracht.

Wij geloven dat je alleen verzoend kan worden met God de Vader als je je zonden belijdt en het offer van Jezus accepteert. Wij geloven dat deze stap (ook wel bekering genoemd) zich uit in een leven dat ernaar streeft om te leven volgens Gods wil.

Wij geloven dat de doop in water een uiterlijke expressie is van wat God in ons heeft gedaan. Daarom volgt bij ons de doop op bekering.

Wij geloven dat we uit eigen kracht nooit het leven dat God voor ons heeft kunnen leven. Daarom Zijn wij zo dankbaar dat God de Heilige Geest heeft gegeven. Dankzij de leiding, de gaven en de kracht van de Heilige Geest kunnen wij leven voor God.

Wij geloven in de kerk. Wij geloven dat de kerk belangrijk is voor het leven van iedere gelovige. Dat we samen komen om elkaar te ontmoeten, om leven te delen en om samen te vieren dat God van ons houdt en dat we mogen leven voor Hem en voor elkaar.

Wij geloven dat ieder mens uniek is gemaakt door God en daarom is ieder mens belangrijk. Wij geloven in de door God gegeven talenten van mensen. Dat God een ieder de tools heeft gegeven om zijn of haar unieke roeping te vervullen.

Wij geloven in een hemel en een hel. De hemel zal de plaats zijn waar God centraal staat en Zijn aanwezigheid in alles te zien zal zijn. De hel daarentegen zal een plek zijn die gekenmerkt is door de totale afwezigheid van God. Onze keuze hier op aarde bepaalt of we wel of niet bij God zullen zijn in de eeuwigheid.

Wij geloven dat Jezus Christus terugkomt zoals Hij dat heeft beloofd.

 

Visie

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
– Mat. 5:16 NBV

Mission statement

Om mensen te connecten met God en daardoor ook met elkaar.

re:connect =

mensen (re)connecten met God en elkaar

Onze waarden

Relaties zijn belangrijk
Wij organiseren bewust zo min mogelijk door de week met als doel om de week vrij te houden voor relaties, zodat iedereen die re:connect thuis noemt genoeg tijd overhoudt voor het gezin en ook om te investeren in vriendschappen binnen en buiten de muren van onze kerk.

Tegelijk geloven wij ook dat wij een verantwoordelijkheid hebben om vanuit de kerk te investeren hierin, wij doen dit via meerdere communities die vanuit hun eigen invalshoek investeren in vriendschap, relaties en huwelijken.

Ruimte geven aan talent
Binnen re:connect geloven wij dat God iedereen heeft gezegend met een talent. Wij willen al die verschillende talenten ruimte geven. Of je nu kan zingen of schoonmaken, of je nu kan koken of goed gitaar speelt, samen vullen wij elkaar aan en vormen wij een team dat verschil kan maken in onze omgeving.

Vrijgevig zijn
Wij hechten waarde aan vrijgevigheid. Wij willen vrijgevig zijn met onze tijd, onze energie en onze middelen. Een van de meest praktische uitingen hiervan is dat wij iedere zondag iedereen trakteren op koffie, thee en fris.

Creativiteit
Wij geloven dat creativiteit van God komt. Of het nu in de muziek is, de vormgeving of zelfs de prediking. Wij streven ernaar om creatief te zijn en onszelf te blijven bevragen waarom we de dingen doen zoals we die doen en daar vanuit dingen te blijven veranderen. Creativiteit is hierbij zeker geen doel, wel een waarde waarmee wij God willen eren.

Onze droom

Wij dromen van een kerk in Haarlem waar mensen (re)connecten met God en met elkaar.

Wij geloven in een kerk in Haarlem die groot genoeg is om impact te hebben op de stad en klein genoeg wil zijn om mensen een veilige en geborgen plek te bieden. Wij geloven in de kracht van de massa om anderen te kunnen helpen, maar we geloven ook zeker in het connecten met het individu.

Wij dromen van een kerk in Haarlem die niet alleen gelooft in de God van genezing, doorbraak en herstel, maar die God ook als Vader introduceert in haar stad. De God die houdt van iedereen, ook van hen die denken Hem niet nodig te hebben.

Wij dromen van een kerk waar we geloven in God en in elkaar. Waar talent geplant wordt en kan uitgroeien tot een sterke boom. Een boom die bescherming kan bieden aan mensen die willen schuilen als het regent of die willen rusten in de schaduw.

Wij dromen van een kerk in Haarlem die God bekend en gewild maakt in haar stad.

En wij hopen en geloven dat wij op een dag zo’n kerk kunnen zijn.