Wij zijn – zoals je dat formeel zegt – een Christen Gemeente. Als je wilt weten waar we voor staan als kerk of community, dan is het ook goed om te weten wat wij geloven. Uiteindelijk is alles wat we ondernemen gebaseerd op ons geloof. Vanuit dat geloof doen we wat we doen.

Wat wij geloven

Wij geloven in één God, de Schepper die hemel en aarde heeft gemaakt. Deze God bestaat uit drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God is heilig, pure liefde en vol van genade.

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Het geeft ons een duidelijk beeld van God. Verder geeft het ons praktische richtlijnen voor ons dagelijks leven.

Wij geloven dat zonde scheiding heeft gebracht tussen God en ons en Zijn perfecte wil voor ons leven.

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus ons als enige kan verzoenen met God de Vader omdat Hij, die perfect en zonder fout was, in onze plaats aan het kruis is gestorven. Hij is gestorven, begraven en opgestaan. En dankzij Zijn opstanding mogen wij leven in Zijn kracht.

Wij geloven dat je alleen verzoend kan worden met God de Vader als je je zonden belijdt en het offer van Jezus accepteert. Wij geloven dat deze stap (ook wel bekering genoemd) zich uit in een leven dat ernaar streeft om te leven volgens Gods wil. Een van de stappen die volgt op de bekering is de doop in water.

Wij geloven dat we uit eigen kracht nooit het leven dat God voor ons heeft kunnen leven. God weet dat en heeft ons in Zijn genade en liefde daarom Zijn Heilige Geest gegeven. Dankzij de leiding, de gaven en de kracht van de Heilige Geest kunnen wij leven voor God.

Wij geloven in de kerk. Wij geloven dat de kerk belangrijk is voor het leven van iedere gelovige. Dat we samen komen om elkaar te ontmoeten, om te leren van en met elkaar en om samen te vieren dat God van ons houdt en dat we mogen leven voor Hem en voor elkaar.

Wij geloven in de talenten van mensen. Maar meer nog dan de talenten, geloven wij in de mensen individueel. Wij geloven dat ieder mens uniek is gemaakt door God en daardoor is ieder mens belangrijk. Wij geloven dat God een ieder de tools heeft gegeven om zijn of haar unieke roeping te vervullen.

Wij geloven in een hemel en een hel. De hemel zal de plaats zijn waar God centraal staat en Zijn aanwezigheid in alles te zien zal zijn. De hel daarentegen zal een plek zijn die gekenmerkt is door de totale afwezigheid van God. Onze keuze hier op aarde bepaalt of we wel of niet bij God zullen zijn in de eeuwigheid.

Wij geloven dat Jezus Christus terugkomt zoals Hij dat heeft beloofd.

Visie

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
– Mat. 5:16 NBV

Wij zien een lokale kerk waar creativiteit, professionaliteit en talent samenkomen en daarvan uitdeelt aan de community waar zij deel van is, zodat God in en door haar heen gezien en geëerd wordt.

Mission statement

Mensen opnieuw verbinden met God en met elkaar.

re:connect =

mensen (re)connecten met God en elkaar

Onze waarden

1. Relaties zijn belangrijk

2. Ruimte geven aan talent

3. Vrijgevig zijn

4. Creativiteit

Onze droom

Wij dromen van een kerk in Haarlem waar mensen (re)connecten met God en met elkaar.

Wij geloven in een kerk in Haarlem die groot genoeg is om impact te hebben op de stad en klein genoeg wil zijn om mensen een veilige en geborgen plek te bieden. Wij geloven in de kracht van de massa om anderen te kunnen helpen, maar we geloven ook zeker in het connecten met het individu.

Wij dromen van een kerk in Haarlem die niet alleen gelooft in de God van genezing, doorbraak en herstel, maar die God ook als Vader introduceert in haar stad. De God die houdt van iedereen, ook van hen die denken Hem niet nodig te hebben.

Wij dromen van een kerk waar we geloven in God en in elkaar. Waar talent geplant wordt en kan uitgroeien tot een sterke boom. Een boom die bescherming kan bieden aan mensen die willen schuilen als het regent of die willen rusten in de schaduw.