Deze website is een initiatief van re:connect. Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring.

De informatie die u op de re:connect website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. re:connect levert u echter geen garantie dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. Indien u fouten op de re:connect website aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt bij ons secretatiaat of de webmaster. Dit kan per e-mail op het adres info@reconnect.cc. re:connect kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door foutieve informatie op de website.

De informatie op de re:connect website wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat kan betekenen dat er ook wijzigingen plaatsvinden in de inhoud van deze disclaimer en lever- en gebruiksvoorwaarden van diensten die via deze website worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

De re:connect website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. re:connect kan echter niet instaan voor de bereikbaarheid, de inhoud en het functioneren van de websites van derden.