Eén doel

Wij zijn gekomen
voor een ontmoeting met U

En wij verlangen met heel ons hart
naar meer van U

Wat geweldig dat U hier bent
Heer, ons loflied is uw troon

Heel ons wezen is alleen op U gericht

Voor de troon van uw genade
mogen wij als kinderen zijn

Daarom vieren wij het leven in uw licht

Heer wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw

Onze dank en onze liefde zijn voor U

En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn

Wij komen hier voor één doel,
dat bent U

O…

Wij komen hier voor één doel,
dat bent U

God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet

In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee

Woh-oo
U bent de rust als het stormt op zee

In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt uw Woord stand

In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee

Woh-oo
U bent de rust als het stormt op zee

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker

veilig naar de kust, waar U woont

Waar U woont, waar U woont,
waar U woont

Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied

In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee

Woh-oo
U bent de rust als het stormt op zee

U schijnt feller dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker

veilig naar de kust

Waar U woont

Koning tot in eeuwigheid – medley

In het duister waar wij wachtten
Zonder hoop, zonder licht

Kwam U hier om ons te redden
Niets dan liefde in Uw blik

Om de wetten, te vervullen
Kwam Gods Woord toen tot een maagd

Van een troon vol grootse glorie
Naar een kribbe hier op aard

Prijs de Vader Prijs de Zoon
Prijs de Geest die in ons woont

God van glorie Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

Om verlorenen te vinden
Om Uw koninkrijk op aard

Om de schepping te verlossen
Werd het kruis U niet bespaard

En ook zelfs in al Uw lijden
Keek U naar de eeuwigheid

Wetend, dit is onze redding
Jezus, U heeft ons bevrijd

Prijs de Vader Prijs de Zoon
Prijs de Geest die in ons woont

God van glorie Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

Op de dag dat U weer opstond
Wachtte heel de hemel af

Tot de steen werd weggerold
Jezus overwon het graf

En de doden stonden op
Eng’len juichden vol ontzag

Elke ziel die Vader zoekt
wordt hersteld door deze dag

En de kerk is toen ontstaan
En de Geest ontstak de vlam

Deze boodschap van weleer
Buigt niet neer, maar houdt stand

Door Zijn bloed en in Zijn vrijheid
Ben ik vrij in Jezus naam

Door de liefde van mijn Heer
Ben ik met Hem opgestaan

Prijs de Vader Prijs de Zoon
Prijs de Geest die in ons woont

God van glorie Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

Prijs de Vader Prijs de Zoon
Prijs de Geest die in ons woont

God van glorie Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

Prijs de Koning tot in eeuwigheid

Prijst de Vader, prijst de Zoon
Prijst de Geest, die in ons woont

Prijst de Koning der heerlijkheid
Prijst Hem tot in eeuwigheid

Prijst de Vader, prijst de Zoon
Prijst de Geest, die in ons woont

Prijst de Koning der heerlijkheid
Prijst Hem tot in eeuwigheid

Hoe groot zijt Gij

O Lord, my God, when I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy Hands have made
I see the stars, I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed

Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Abba

U bent een Vader die zingt en juicht over ons
Uw ogen vol trots en trouw zijn op ons

Nog voor ons bestaan
ging Uw hart naar ons uit

En Uw liefde laat ons nooit meer los
U bent een Vader die zingt en juicht over ons

Abba, onze Vader
Abba, wij zijn van U

U bent een Vader die zingt en juicht over ons
U neemt ons bij de hand en danst met ons

Niets in ons bestaan zal u ooit ontgaan
Want Uw liefde laat ons nooit meer los

U bent een Vader die zingt en juicht over ons

U vond ons verloren in slavernij
Uw liefde greep in en U kocht ons vrij

Met alles wat in ons is roepen wij nu: ‘Abba’

Dichtbij Uw hart, terug van weggeweest
komen wij thuis bij Uw welkomstfeest

Met alles wat in ons is roepen wij nu: ‘Abba’

Bij U verdwijnt onze onzekerheid
en vinden wij onze identiteit

Met alles wat in ons is roepen wij nu: ‘Abba’

Nu zijn wij van U en U bent van ons
En dat staat vast wat ons ook overkomt

Met alles wat in ons is roepen wij nu: ‘Abba’