Gilbert volgt met zijn Daily Devotionals ook het bijbelleesplan, dus als je wilt kan je je ook direct opgeven voor deze gratis overdenkingen die je dan per e-mail zal ontvangen. 

Week 38 – 17 september t/m 23 september

Maandag 17 september – Exodus 8: 1-9

Dinsdag 18 september – Exodus 8: 10-19

Woensdag 19 september – Exodus 8: 20-32

Donderdag 20 september – Exodus 9: 1-12

Vrijdag 21 september – Exodus 9: 13-24

Zaterdag 22 september – Exodus 9: 25-35

Zondag 23 september – Exodus 10: 1-9

Week 37 – 10 september t/m 16 september

Maandag 10 september – Exodus 5: 1-12

Dinsdag 11 september – Exodus 5: 13-23

Woensdag 12 september – Exodus 6: 1-12

Donderdag 13 september – Exodus 6: 13-19

Vrijdag 14 september – Exodus 6: 20-30

Zaterdag 15 september – Exodus 7: 1-13

Zondag 16 september – Exodus 7: 14-25

Week 36 – 3 september t/m 9 september

Maandag 3 september – Exodus 2: 11-17

Dinsdag 4 september – Exodus 2: 18-25

Woensdag 5 september – Exodus 3: 1-10

Donderdag 6 september – Exodus 3: 11-22

Vrijdag 7 september – Exodus 4: 1-10

Zaterdag 8 september – Exodus 4: 11-20

Zondag 9 september – Exodus 4: 21-31

Week 35 – 27 augustus t/m 2 september

Maandag 27 augustus – Lukas 24: 13-24

Dinsdag 28 augustus – Lukas 24: 25-35

Woensdag 29 augustus – Lukas 24: 26-44

Donderdag 30 augustus – Lukas 24: 45-53

Vrijdag 31 augustus – Exodus 1: 1-11

Zaterdag 1 september – Exodus 1: 12-22

Zondag 2 september – Exodus 2:  1-10

Week 34 -20 augustus t/m 26 augustus

Maandag 20 augustus – Lukas 22: 63-71

Dinsdag 21 augustus – Lukas 23: 1-12

Woensdag 22 augustus – Lukas 23: 13-25

Donderdag 23 augustus – Lukas 23: 26-34

Vrijdag 24 augustus – Lukas 23: 35-43

Zaterdag 25 augustus – Lukas 23: 44-56

Zondag 26 augustus – Lukas 24: 1-12

 

Bijbellezen waarom?

Er zijn onbeschrijfelijk veel redenen om de Bijbel te lezen. De belangrijkste reden om de Bijbel te lezen is dat we de Auteur (beter) leren kennen. God heeft het

meest kostbare en dierbare gegeven aan ons. Voor ons heeft Hij zijn Zoon enorm zien lijden tot aan een afschuwelijke dood aan het kruis. Voor ons heeft Jezus alles ondergaan en Zichzelf volledig gegeven. Dit was Gods wil en plan omdat Hij ons onbeschrijfelijk en onvoorwaardelijk liefheeft en niets liever wil dan een persoonlijke relatie met ons. In de Bijbel laat God zien wie Hij is, wat Hij doet en wat Zijn wil en plan is met ons en deze wereld. God heeft ons de Bijbel gegeven zodat we Hem kunnen kennen. Hoe kunnen we bouwen aan een relatie als we God niet kennen?

Hieronder nog een paar gave en krachtige redenen om de Bijbel te lezen:

 • Hebreeen 4:12
  Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
 • 2 Timoteüs 3:16, 17
  Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
 • Johannes 8:31, 32
  En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Bijbellezen hoe dan?

Er zijn veel manieren om de Bijbel te lezen. Het is belangrijk dat je contact zoekt met de Auteur van dit Boek. Vraag God of Hij je wil helpen om te focussen, om te begrijpen wat je leest en om het in je leven toe te passen. Een rustige plek om te lezen kan helpen om niet afgeleid te worden. Als dit niet lukt, geen paniek. God is altijd groter dan onze omstandigheden! Vraag Hem om rust in je hoofd en hart. Het kan helpen om een tekst vaker te lezen om het beter te begrijpen en te onthouden. Tot slot: Geniet van je tijd met God! 

Tools bij het bestuderen van de Bijbel(tekst)

 • Begin dus met gebed.
 • Lees de tekst rustig door, laat elk vers op je inwerken.
 • Stel jezelf vragen die je kunnen helpen om de tekst beter te begrijpen en toe te passen in je dagelijks leven.
 • ! Het is belangrijk dat je verzen uit de Bijbel in de context leest, hierdoor kun je het vers beter begrijpen en toepassen en gebruiken zoals God het bedoeld heeft. Het helpt om het hele tekstgedeelte of hoofdstuk te lezen, nog handiger is als je de verwijzingen naar andere teksten in de Bijbel erbij leest (deze tekstverwijzingen staan in sommige vertalingen in de tekst, in andere vertalingen rechts onderaan).

Vragen die je jezelf kunt stellen:

 • Wat valt me op in de tekst en waarom valt dit op?
 • Voor wie* is dit boek/hoofdstuk/tekstgedeelte oorspronkelijk geschreven?
  (* Brieven in het nieuw testament zijn vaak geschreven aan een gemeente. Sommige profetieën zijn alleen voor Israël bedoeld. Soms richt de schrijver zicht tot één persoon of een paar personen?)
 • Wat kan ik leren van dit vers/tekstgedeelte?
 • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte vertalen naar de tijd van nu?
 • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte praktisch maken en toepassen in mijn (dagelijks) leven?
 • Wat laat dit vers/tekstgedeelte zien over wie God/Jezus is? Herken ik dit in mijn eigen leven?
 • Waarin kan ik in dit vers/tekstgedeelte de werking van de Heilige Geest zien? Herken ik dit in mijn eigen leven?
 • Wat laat dit vers/tekstgedeelte zien over hoe God naar mij kijkt?
 • Wat betekent dit verst voor mij persoonlijk?
 • Hoe ik dit vers/tekstgedeelte gebruiken om mijn geloof op te bouwen en mijn relatie met Jezus te verdiepen?
 • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte gebruiken om medechristenen te bemoedigen?
 • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte gebruiken om niet christenen te laten zien wie God/Jezus is?
 • Welke vragen heb ik nog naar God?
 • Wat kan ik uit dit vers/tekstgedeelte halen waar ik dankbaar voor ben?
 • Sluit af met gebed; stort je hart uit, breng je dankbaarheid, je vragen, je verlangens en je gedachten bij Hem. Vergeet niet om te luisteren naar wat Hij heeft te zeggen.