Gilbert volgt met zijn Daily Devotionals ook het bijbelleesplan, dus als je wilt kan je je ook direct opgeven voor deze gratis overdenkingen die je dan per e-mail zal ontvangen. 

Week 50 – 11 t/m 17 december

Maandag 11 december – Ef. 5:31-33

Vers 31:

 • Waarin komt dit vers overeen met het lichaam van christus?
 • Waarom denk je dat God de eenheid in de gemeente en in het huwelijk zo belangrijk vindt?

De eenheid word vaak aangevallen. Kerkscheuringen en echtscheidingen zijn aan de orde van de dag.

 • Hoe kun je zelf bewust omgaan met de eenheid die God voor ogen heeft?
 • Hoe betrek je God in dit alles?

Vers 32:

 • Wat betekent het voor jou dat God Zijn mysterie met jou deelt?
 • Wat betekent het voor jou dat God Zijn liefde voor de gemeente door het huwelijk wil laten zien?
 • Waarin kun jij de liefde van Jezus reflecteren naar de mensen om je heen?

Vers 33:

 • Wat betekent dit vers voor jou persoonlijk?
 • Op welke manier kun je dit vers in onze gebroken wereld uitdragen?
 • Wat kun je verder van dit vers leren en hoe kun je dit uitdragen naar mensen om je heen?

Dinsdag 12 december – Ef. 6:1-2

Vers 1:

 • Hoe kijk jij naar je ouders en je opvoeding?
 • Voor welke dingen ben jij je ouders dankbaar?
 • Op welke manier kun jij God eren door je omgang met je ouders?

Vers 2:

 • Waar zitten bij jou de evt. pijnpunten in je opvoeding?
 • Op welke manier houd jij je ouders in ere?
 • Hoe betrek je God bij de mooie en minder mooie dingen uit je opvoeding?

Woensdag 13 december – Ef. 6:3-4

Vers 3:

 • Wat vind je van deze belofte?
 • Wat zegt dit over wie God is?
 • Wat betekent deze belofte voor jou persoonlijk?

Vers 4:

 • Herken je deze verantwoordelijkheid bij je ouders of bij jezelf?
 • Hoe denk je dat God het opvoeden van kinderen bedoeld heeft?
 • Herken je dit bij jezelf of bij je ouders?
 • Zijn er nog dingen waarin je je ouders moet vergeven of waarin je zelf vergeving moet vragen? > Breng dit bij God.

Donderdag 14 december – Ef. 6:5-6

Vers 5:

 • Waarom denk je dat Paulus in die tijd slaven oproept tot gehoorzaamheid?
 • Op welke manier sta jij stil bij je verantwoordelijkheid tot gehoorzaamheid aan Jezus?
 • Gehoorzaam jij God met ontzag, respect en oprechtheid?
 • Waarin laat jij of heb je steken laten vallen in gehoorzaamheid aan God. > belijd dit aan Hem en vraag Hem om hulp.

Vers 6:

 • Hoe veel waarde hecht jij aan gezien worden en gewaardeerd worden om wat je doet?
 • Hoe zou je God meer de eer kunnen geven voor wat jij doet door en in Hem?

Hoe kun jij God (meer) van harte dienen?

Vrijdag 15 december – Ef. 6:7-9

Vers 7:

 • Geniet jij van het werk wat je doet? Waarom wel/niet?
 • Wat heb jij nodig om plezier te hebben in je werk? Waarom?
 • Op welke manier kun jij God betrekken bij je dagelijks werk?
 • Neem de tijd om bovenstaande dingen met God te bespreken. Vertel Hem je moeite, je dankbaarheid en verlangens.

Vers 8:

 • Wat zegt deze tekst over God en hoe Hij naar mensen kijkt?
 • Behandel jij mensen gelijk? Waarom wel/niet?
 • Wat betekent het voor jou dat je wordt beloond door God voor het goede wat je doet?

Vers 9:

 • Heb jij wel eens machtsmisbruik meegemaakt of je er schuldig aan gemaakt?
 • Hoe kun je God betrekken in zo’n situatie?
 • Wat betekent het voor jou dat God geen onderscheid maakt in persoon?
 • Wat zegt dit over God en over jouw en mensen in jou omgeving?

Zaterdag 16 december – Ef. 6:10-11

Vers 10:

 • Waar haal jij je kracht vandaan/ Waarom?
 • Op welke manieren kun jij je kracht bij God zoeken?
 • Wat betekent het voor jou dat God jou kracht geeft? Welke effecten heeft dit op je leven?

Vers 11:

 • Welke listen van de Duivel ben jij in je leven tegengekomen?
 • Wat voor invloed had/heeft dit op je leven?
 • Hoe wapen jij je tegen deze listen?

Zondag 17 december – Ef. 6:12-13

Vers 12:

 • Op welke manier ervaar jij geestelijke strijd in je leven?
 • Ben jij je er altijd van bewust dat je strijd tegen de hemelse gewesten en niet tegen mensen? Waarom wel/niet?
 • Op welke manier voer jij je strijd tegen de leugens in je leven?
 • Hoe betrek jij God hierin?

Vers 13:

 • Welke afweermechanismen heb jij ontwikkeld om jezelf te beschermen tegen onzekerheid, angst, leugens, verslaving, afwijzing, etc.?
 • Werken je afweermechanismen zoals je zou willen? Waarom wel/niet?
 • Op welke manier sta jij stil bij de wapens die God jou geeft? (Op welke manier) maak jij hier gebruik van?
 • Ben jij voorbereid op geestelijke strijd? Waarom wel/niet?

 


Bekijk hier het bijbelleesplan van de voorgaande weken.