Op 1 januari 2018 zijn we begonnen aan een reis door de Bijbel en op woensdag 9 augustus 2023 eindigde deze reis. We hebben in de afgelopen periode alle boeken van de Bijbel minimaal 1 keer gelezen. We zijn dankbaar voor een ieder die deze reis met ons heeft gemaakt. Natuurlijk eindigen we niet met het lezen en ontdekken van de Bijbel, maar vanaf donderdag 10 augustus zijn we volledig overgestapt op YouVersion en delen we daar wekelijks leesplannen n.a.v. de tekst/preek van de zondag.

De Daily Devotionals volgen ook het bijbelleesplan, dus als je wilt kan je je ook direct opgeven voor deze gratis overdenkingen die je dan per e-mail zal ontvangen. 

Week 32

Maandag 07 augustus: Openbaringen 20

Dinsdag 08 augustus: Openbaringen 21

Woensdag 09 augustus: Openbaringen 22

Week 31: 31 juli t/m 06 augustus

Maandag 31 juli: Openbaringen 13

Dinsdag 01 augustus: Openbaringen 14

Woensdag 02 augustus: Openbaringen 15

Donderdag 03 augustus: Openbaringen 16

Vrijdag 04 augustus: Openbaringen 17

Zaterdag 05 augustus: Openbaringen 18

Zondag 06 augustus: Openbaringen 19

Week 30: 24 juli t/m 30 juli

Maandag 24 juli: Openbaringen 6

Dinsdag 25 juli: Openbaringen 7

Woensdag 26 juli: Openbaringen 8

Donderdag 27 juli: Openbaringen 9

Vrijdag 28 juli: Openbaringen 10

Zaterdag 29 juli: Openbaringen 11

Zondag 30 juli: Openbaringen 12

Bijbellezen waarom?

Er zijn onbeschrijfelijk veel redenen om de Bijbel te lezen. De belangrijkste reden om de Bijbel te lezen is dat we de Auteur (beter) leren kennen. God heeft het

meest kostbare en dierbare gegeven aan ons. Voor ons heeft Hij zijn Zoon enorm zien lijden tot aan een afschuwelijke dood aan het kruis. Voor ons heeft Jezus alles ondergaan en Zichzelf volledig gegeven. Dit was Gods wil en plan omdat Hij ons onbeschrijfelijk en onvoorwaardelijk liefheeft en niets liever wil dan een persoonlijke relatie met ons. In de Bijbel laat God zien wie Hij is, wat Hij doet en wat Zijn wil en plan is met ons en deze wereld. God heeft ons de Bijbel gegeven zodat we Hem kunnen kennen. Hoe kunnen we bouwen aan een relatie als we God niet kennen?

Hieronder nog een paar gave en krachtige redenen om de Bijbel te lezen:

 • Hebreeen 4:12
  Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
 • 2 Timoteüs 3:16, 17
  Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
 • Johannes 8:31, 32
  En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Bijbellezen hoe dan?

Er zijn veel manieren om de Bijbel te lezen. Het is belangrijk dat je contact zoekt met de Auteur van dit Boek. Vraag God of Hij je wil helpen om te focussen, om te begrijpen wat je leest en om het in je leven toe te passen. Een rustige plek om te lezen kan helpen om niet afgeleid te worden. Als dit niet lukt, geen paniek. God is altijd groter dan onze omstandigheden! Vraag Hem om rust in je hoofd en hart. Het kan helpen om een tekst vaker te lezen om het beter te begrijpen en te onthouden. Tot slot: Geniet van je tijd met God! 

Tools bij het bestuderen van de Bijbel(tekst)

  • Begin dus met gebed.
  • Lees de tekst rustig door, laat elk vers op je inwerken.
  • Stel jezelf vragen die je kunnen helpen om de tekst beter te begrijpen en toe te passen in je dagelijks leven.
 • ! Het is belangrijk dat je verzen uit de Bijbel in de context leest, hierdoor kun je het vers beter begrijpen en toepassen en gebruiken zoals God het bedoeld heeft. Het helpt om het hele tekstgedeelte of hoofdstuk te lezen, nog handiger is als je de verwijzingen naar andere teksten in de Bijbel erbij leest (deze tekstverwijzingen staan in sommige vertalingen in de tekst, in andere vertalingen rechts onderaan).

Vragen die je jezelf kunt stellen:

  • Wat valt me op in de tekst en waarom valt dit op?
  • Voor wie* is dit boek/hoofdstuk/tekstgedeelte oorspronkelijk geschreven?
   (* Brieven in het nieuw testament zijn vaak geschreven aan een gemeente. Sommige profetieën zijn alleen voor Israël bedoeld. Soms richt de schrijver zicht tot één persoon of een paar personen?)
  • Wat kan ik leren van dit vers/tekstgedeelte?
  • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte vertalen naar de tijd van nu?
  • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte praktisch maken en toepassen in mijn (dagelijks) leven?
  • Wat laat dit vers/tekstgedeelte zien over wie God/Jezus is? Herken ik dit in mijn eigen leven?
  • Waarin kan ik in dit vers/tekstgedeelte de werking van de Heilige Geest zien? Herken ik dit in mijn eigen leven?
  • Wat laat dit vers/tekstgedeelte zien over hoe God naar mij kijkt?
  • Wat betekent dit verst voor mij persoonlijk?
  • Hoe ik dit vers/tekstgedeelte gebruiken om mijn geloof op te bouwen en mijn relatie met Jezus te verdiepen?
  • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte gebruiken om medechristenen te bemoedigen?
  • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte gebruiken om niet christenen te laten zien wie God/Jezus is?
  • Welke vragen heb ik nog naar God?
  • Wat kan ik uit dit vers/tekstgedeelte halen waar ik dankbaar voor ben?
 • Sluit af met gebed; stort je hart uit, breng je dankbaarheid, je vragen, je verlangens en je gedachten bij Hem. Vergeet niet om te luisteren naar wat Hij heeft te zeggen.