Gilbert volgt met zijn Daily Devotionals ook het bijbelleesplan, dus als je wilt kan je je ook direct opgeven voor deze gratis overdenkingen die je dan per e-mail zal ontvangen. 

Week 31 -30 juli t/m 5 augustus

Maandag 30 juli – Lukas 18: 1-8

Dinsdag 31 juli – Lukas 18: 9-17

Woensdag 1 augustus – Lukas 18: 18-30

Donderdag 2 augustus – Lukas 18: 31-43

Vrijdag 3 augustus – Lukas 19: 1-10

Zaterdag 4 augustus – Lukas 19: 11-27

Zondag 5 augustus – Lukas 19: 28-38

Week 32 -6 augustus t/m 12 augustus

Maandag 6 augustus – Lukas 19: 39-48

Dinsdag 7 augustus – Lukas 20: 1-8

Woensdag 8 augustus – Lukas 20: 9-19

Donderdag 9 augustus – Lukas 20: 20-26

Vrijdag 10 augustus – Lukas 20: 27-40

Zaterdag 11 augustus – Lukas 20: 41-47

Zondag 12 augustus – Lukas 21: 1-9


Week 30 – 23 juli t/m 29 juli

Maandag 23 juli – Lukas 16: 1-9

Dinsdag 24 juli – Lukas 16: 10-18

Woensdag 25 juli – Lukas 16: 19-31

Donderdag 26 juli – Lukas 17: 1-10

Vrijdag 27 juli – Lukas 17: 11-21

Zaterdag 28 juli – Lukas 17: 22-37

Zondag 29 juli – Lukas 17:22-37 (excuus, deze dag mist per ongeluk in het rooster)

Week 29 – 16 juli t/m 22 juli

Maandag 16 juli – Lukas 13: 22-35

Dinsdag 17 juli – Lukas 14: 1-14

Woensdag 18 juli – Lukas 14: 15-24

Donderdag 19 juli – Lukas 14: 25-35

Vrijdag 20 juli – Lukas 15: 1-10

Zaterdag 21 juli – Lukas 15: 11-21

Zondag 22 juli – Lukas 15: 22-32

Week 28 – 9 juli t/m 15 juli

Maandag 9 juli – Lukas 12: 1-12

Dinsdag 10 juli – Lukas 12: 13-21

Woensdag 11 juli – Lukas 12: 22-34

Donderdag 12 juli – Lukas 12: 35-48

Vrijdag 13 juli – Lukas 12: 49-59

Zaterdag 14 juli – Lukas 13: 1-9

Zondag 15 juli – Lukas 13: 10-21

Week 27 – 2 juli t/m 8 juli

Maandag 2 juli – Lukas 10: 25-37

Dinsdag 3 juli – Lukas 10: 38-42

Woensdag 4 juli – Lukas 11: 1-13

Donderdag 5 juli – Lukas 11: 14-28

Vrijdag 6 juli – Lukas 11: 29-36

Zaterdag 7 juli – Lukas 11: 37-44

Zondag 8 juli – Lukas 11: 45-54

Week 26 – 25 juni t/m 1 juli

Maandag 25 juni – Lukas 9: 10-17

Dinsdag 26 juni – Lukas 9: 18-27

Woensdag 27 juni – Lukas 9: 28-36

Donderdag 28 juni – Lukas 9: 37-50

Vrijdag 29 juni – Lukas 9: 51-62

Zaterdag 30 juni – Lukas 10: 1-11

Zondag 1 juli – Lukas 10: 12-24

Week 25 – 18 juni t/m 24 juni

Maandag 18 juni – Lukas 8: 1-9

Dinsdag 19 juni – Lukas 8: 10-18

Woensdag 20 juni – Lukas 8: 19-25

Donderdag 21 juni – Lukas 8: 26-39

Vrijdag 22 juni – Lukas 8: 40-48

Zaterdag 23 juni – Lukas 8: 49-56

Zondag 24 juni – Lukas 9: 1-9

 

Bijbellezen waarom?

Er zijn onbeschrijfelijk veel redenen om de Bijbel te lezen. De belangrijkste reden om de Bijbel te lezen is dat we de Auteur (beter) leren kennen. God heeft het

meest kostbare en dierbare gegeven aan ons. Voor ons heeft Hij zijn Zoon enorm zien lijden tot aan een afschuwelijke dood aan het kruis. Voor ons heeft Jezus alles ondergaan en Zichzelf volledig gegeven. Dit was Gods wil en plan omdat Hij ons onbeschrijfelijk en onvoorwaardelijk liefheeft en niets liever wil dan een persoonlijke relatie met ons. In de Bijbel laat God zien wie Hij is, wat Hij doet en wat Zijn wil en plan is met ons en deze wereld. God heeft ons de Bijbel gegeven zodat we Hem kunnen kennen. Hoe kunnen we bouwen aan een relatie als we God niet kennen?

Hieronder nog een paar gave en krachtige redenen om de Bijbel te lezen:

 • Hebreeen 4:12
  Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
 • 2 Timoteüs 3:16, 17
  Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
 • Johannes 8:31, 32
  En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Bijbellezen hoe dan?

Er zijn veel manieren om de Bijbel te lezen. Het is belangrijk dat je contact zoekt met de Auteur van dit Boek. Vraag God of Hij je wil helpen om te focussen, om te begrijpen wat je leest en om het in je leven toe te passen. Een rustige plek om te lezen kan helpen om niet afgeleid te worden. Als dit niet lukt, geen paniek. God is altijd groter dan onze omstandigheden! Vraag Hem om rust in je hoofd en hart. Het kan helpen om een tekst vaker te lezen om het beter te begrijpen en te onthouden. Tot slot: Geniet van je tijd met God! 

Tools bij het bestuderen van de Bijbel(tekst)

 • Begin dus met gebed.
 • Lees de tekst rustig door, laat elk vers op je inwerken.
 • Stel jezelf vragen die je kunnen helpen om de tekst beter te begrijpen en toe te passen in je dagelijks leven.
 • ! Het is belangrijk dat je verzen uit de Bijbel in de context leest, hierdoor kun je het vers beter begrijpen en toepassen en gebruiken zoals God het bedoeld heeft. Het helpt om het hele tekstgedeelte of hoofdstuk te lezen, nog handiger is als je de verwijzingen naar andere teksten in de Bijbel erbij leest (deze tekstverwijzingen staan in sommige vertalingen in de tekst, in andere vertalingen rechts onderaan).

Vragen die je jezelf kunt stellen:

 • Wat valt me op in de tekst en waarom valt dit op?
 • Voor wie* is dit boek/hoofdstuk/tekstgedeelte oorspronkelijk geschreven?
  (* Brieven in het nieuw testament zijn vaak geschreven aan een gemeente. Sommige profetieën zijn alleen voor Israël bedoeld. Soms richt de schrijver zicht tot één persoon of een paar personen?)
 • Wat kan ik leren van dit vers/tekstgedeelte?
 • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte vertalen naar de tijd van nu?
 • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte praktisch maken en toepassen in mijn (dagelijks) leven?
 • Wat laat dit vers/tekstgedeelte zien over wie God/Jezus is? Herken ik dit in mijn eigen leven?
 • Waarin kan ik in dit vers/tekstgedeelte de werking van de Heilige Geest zien? Herken ik dit in mijn eigen leven?
 • Wat laat dit vers/tekstgedeelte zien over hoe God naar mij kijkt?
 • Wat betekent dit verst voor mij persoonlijk?
 • Hoe ik dit vers/tekstgedeelte gebruiken om mijn geloof op te bouwen en mijn relatie met Jezus te verdiepen?
 • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte gebruiken om medechristenen te bemoedigen?
 • Hoe kan ik dit vers/tekstgedeelte gebruiken om niet christenen te laten zien wie God/Jezus is?
 • Welke vragen heb ik nog naar God?
 • Wat kan ik uit dit vers/tekstgedeelte halen waar ik dankbaar voor ben?
 • Sluit af met gebed; stort je hart uit, breng je dankbaarheid, je vragen, je verlangens en je gedachten bij Hem. Vergeet niet om te luisteren naar wat Hij heeft te zeggen.