Juich voor de Heer

Mijn Jezus, mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning,
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden,
de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen,
voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief
niets is zo goed
als een leven heel dicht bij U.

Onze Schuilplaats is God

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper dan de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons niet zou verlaten

Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God