Daarom bent U groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals U is er geen, er bestaat geen andere god dan U. (2 Sam. 7:22 NBV)

David had een plan, hij wilde namelijk een huis bouwen voor God. Maar God sprak via de profeet Nathan tot hem en zei dat niet David een huis zou bouwen voor God, maar dat God het huis van David zou bouwen. De Heer zegt ook dat Hij eigenlijk niet eens een huis op aarde nodig heeft, maar Hij gaat verder en zegt daarna dat Hij de opdracht zal geven aan de zoon van David om Zijn huis te bouwen. Wat mij hier direct opvalt is dat niemand, zelfs David niet, zelf kan besluiten om het huis van God te bouwen. Het bouwen van Gods huis zal altijd gebeuren op Zijn initiatief, Zijn timing. Dit klinkt misschien allemaal heftig, maar zo moet je het niet zien. Het is slechts een reminder voor ons dat het genade is dat we met z’n allen iets mogen doen om bij te dragen aan de bouw van Zijn huis.

Maar goed, het mooie van David is dat hij niet teleurgesteld is wanneer God eigenlijk “nee” tegen zijn idee zeg. Hij heeft er gewoon vrede mee met wat God zegt en meer nog dan dat: hij begint God te danken daarvoor. En als climax op dat dankgebed zegt hij dus de vers van vandaag en inderdaad, zoals God is er geen. Hij is God en Zijn Wil is perfect en wanneer we dat kunnen geloven, kunnen accepteren, dan kunnen we ook meer en meer genieten van het leven. David geloofde in God en ik denk dat David snapte dat God in feite geen “nee” zei, maar dat God een ander (lees: beter) plan had. Ik heb het wel eens eerder geschreven: wanneer wij iets vragen aan God dan zijn er drie mogelijke antwoorden: Ja, nog niet en… beter. Dat laatste betekent dat God een beter plan heeft, dan jouw denken ooit zal kunnen bevatten.

Wanneer we geloven dat God het beste met ons voor heeft dan verandert ons vragen in accepteren en het accepteren groeit naar dankbaarheid. En dat is precies waar David was op het moment toen hij dit zei. Hij vroeg niet waarom hij het huis niet mocht bouwen, hij accepteerde het en dankte God voor Zijn grootheid en genade.

Een dankbaar hart is het antwoord op de moeilijke vragen van het leven.